Tagged: tverrfaglig

Kinestetisk skulptur – tema for tverrfaglig opplevelse og undersøkelsøkelse i barnehagen

Skulptur i bevegelse kan være et interessant perspektiv i barnehagen. Hva får skulpturen til å bevege seg? Hvordan beveger den seg?  Hvilke materialer? Hvilke fenomener kan man være i kroppslig og verbal dialog med barna om? I denne første videoen er det interessant å se på lys/skyggevirkninger som oppstår under og mellom elementene i skulpturen.

Papirskulptur i lett bevegelse som minner om fugler. I forhold til barn hadde det vært interessant å arbeide med papir, strikk og lodd for å se, og undersøke bevegelsesmulighetene i en slik type skulptur. Skulpturer/installasjoner i papir ute hvor vinden setter formene i bevegelse kan være en annen arena for undersøkelse.

Skjelettstruktur hvor virvlenes konstruksjon gjør formen bevegelig kan være en måte å forstå hvordan og hvorfor kroppen er bevegelig.

Gjennom disse eksemplene kan man se hvordan  kunsttykk sammmen med ulike fenomener kan inngå i  tverrfaglige undersøkelseskontekster for barn i barnehagen. Opplevelsen av kunstværk kan gi impuls til undersøkelser og utforsking av ulike fenomener og gi inspirasjon til barnas egne kunstneriske uttrykk.

Advertisements