Tagged: spedbarn

Kompetente spedbarn

Ny forskning viser at spedbarn er mer kompetente enn tidligere antatt. Fokus på spedbarn og småbarn i forskning viser at vi tidligere persiperer vår omverden komplekst og mer i tråd med større barn og voksnes måte å persipere omverden på. Babyer får forventninger tidligere. De relasjonerer seg til omverdenen gjennom erfaring med ulike fenomener.

Jeg skjønner ganske mye, jeg! Når barn er bare tre måneder er hjernen i stand til å skjønne korte setninger og kjenne dem igjen når de blir gjentatt.

Jeg tror at økt fokus på de minste i forskningen i frammtiden vil gi flere slike resultater.

Advertisements