Tagged: puter

Om estetiske valg i arbeid med installasjonen «Sove nå?»

Jeg arbeider nå med en installasjon som består av 5 puter og 2 dyner. Dette er en installasjon hvor målgruppa er de aller yngste barna i barnehagen. Jeg ønsker å skape en installasjon som inviterer barn til interaktivitet. Jeg har valgt å arbeide med kjente hverdagsobjekter om puter og dyner da jeg tror barna har et bevisst forhold til objektene. Dette er objekter de har kroppskunnskap om.

Tittelen på installasjonene: «Sove nå?» har jeg lånt fra barnetvprogrammet «Drømmehagen». Dette er barne-tv utviklet for de yngste barna. Repetisjon er et sentralt virkemiddel i serien og hver episode avsluttes med at alle figurene legger seg og fortelleren sier: «Sove nå». Jeg opplever denne avslutningen som at nå er dagen over for alle i Drømmehagen og de som ser på. Nå skal alle sove. Jeg har valgt å sette et spørsmålstegn etter «Sove nå», – for er det det som skal skje? Kanskje barn skal på reiser og drømmejakt mellom puter og dyner? Kanskje skal en liten kropp rulle seg inn i dyna, gjemme seg  eller kjenne på variasjoner i putestoffet? Kanskje er det nye landskap som skal erobres eller nye former som skal bygges? At installasjonen skal reorganiseres og får nye uttykkskvaliteter etter barns interaksjon er jeg sikker på.  Jeg vil at barn gjennom kroppslig interaksjon med installasjonen skal få utforske form, materialitet, tekstur, objektenes vekt og bevegelsespotensiale samt komposisjon i rom.

OBJEKT/FORM: Jeg har valgt puter og dyner som objekter da dette er kjente hverdagsobjekter for barn. Jeg har holdt meg til kvadrater og rektangler som grunnform. Dette brytes i teksturvariajoner som gar andre formuttrykk. Jeg vurderte å bruke andre grunnformer, men fordi jeg i dette prosjektet er spesielt opptatt av tekstur og materialitet har jeg valgt å forholde meg til stramme former (mitt neste kunstnerisk prosjekt skal ha større fokus på form og farge).

TEKSTUR: Jeg arbeider med tekstur i ulike tekstile kvaliteter, ved å skape flater som består av mange deler og ved bruk av ulike teknikker for å skape variasjoner i flaten.

FARGE : Jeg har valgt å holde meg til ulike variasjoner i hvitt med innslag av lys gult. Tidligere i prosessen var jeg veldig klar på at jeg skulle arbeide med ulike grønne nyanser, men etter hvert kom jeg fram til at jeg ville lage denne installasjonen i lyse farger. Kanskje fordi jeg assosierer senger og sengetøy med hvitt og rent uttrykk? Hvitt representerer også uskyld og renselse. Søvn skal gi kropp og sjel hvile. Valget av farge er et intuitivt valg som jeg senere har prøvd å finne en forklaring å ved å tenke gjennom hva hvitt representerer for meg og hvilke assosiasjoner jeg knytter til fargen og installasjonenes objekter. Jeg har også valgt å trekke inn en lys gulfarge som jeg opplever som lett og sommerlig. Dette er også gulfargen min farmors soveromsmøblement hadde (kom jeg på nå).

Jeg velger å definere mitt arbeid inn mot begrepet relasjonell estetikk. Hvor det handler om relasjoner mellom mennesker og sosiale kontekster. Det er interessant i denne sammenhengen å merke seg at min installasjon faktisk er skapt for de yngste barna i barnehagen med den hensikt at jeg skal undersøke deres interaksjon med installasjonen og ikke bare for at de skal oppleve kunstneriske uttrykk på egne premisser. Hele konteksten blir en del av verket. Min rolle som utøvende og undersøkende er et interessant perspektiv. Med dette perspektivet er det også interessant å diskutere hva som er verkets avgrensning. Er det installasjonen i form av material avgrensning, eller er det konstruksjonen av et undersøkelsesrom med installasjon, barn, og meg som forsker?

Begrepet relasjonell estetikk er knyttet til den franske kunstkuratoren og kunstkritikeren  Nicolas Bourriaud

From Relational Aesthetics – Nicolas Bourriaud (1998)

Artikkel fra Kunstkritikk om relasjonell estetikk

Advertisements

Farmors puter

Et lite googelsøk på «pillow» før jeg skal møte min egen gode tempurpute får meg til å innse at når jeg tenker på puter så er de stort sett kvadratiske eller rektangulære. Dette bilde av beinformede hundeputer bryter med de mer tradisjonelle sofaputene.

Det kommer også til meg et klart barndomsminne om min farmors to runde puter som jeg og søstra mi lekte med. Den en var i svart velur med svart og hvitt broderi i rokokkostil. Motivet var en svart silhuett av en sittende kvinneskikkelse og en mannsskikkelse som kneler for henne. Min favoritt! Den andre var heklet i mange farger, blant annet med innslag av gull, og med «pynt» som gjorde at den var ypperlig om kake med mye godt på. Dette var min søsters favoritt. Det som er interessant for mitt prosjekt knyttet til denne barndomserindringen av farmors runde puter er at jeg nå skjønner at vi ikke forholdt oss til den funksjonen putene hadde for min farmor. For henne var dette pene, dekorative puter som lå i sofaen. For meg og søstra mi var dette lekeobjekter; – kake, prinsessepute og øy. Vi var fascinert av materialt, formen og det vi nok opplevde som noe eksklusivt. Heldigvis var vår farmor inneforstått med flerfunksjonaliteten i disse putene.

For meg er dette i forskningssammenheng en interessant barndomserindring sett i lys av evalueringsrapporten «KOMMUNIKASJONEN ER KUNSTEN Evaluering av prosjektet Klangfugl – kunst for de minste» av Jorunn Spord Borgen. Klangfugl er et kunstprosjekt hvor ulike kunstnere skaper og formidler ulike kunstuttrykk for barn under 3 år. En av de viktige kildene for inspirasjon for kunstnerne har vært egne barndomserindringer. Erfaringer fra vår barndom står sentralt for mange i kunstneriske prosesser bevisst eller ubevisst. Viktige erfaringer om verden ligger lagret i erindringene.

Da jeg for noen dager siden bestemte meg for å lage en installasjon med puter var det fordi jeg har observert at barn leker med slike hverdagobjekter. Det var først i kveld at jeg husket et ganske så sterkt forhold til farmos puter.

Puter

Har den senere tiden arbeidet med ideer til ulike installasjoner for de minste barna. Den første installasjonen jeg skal lage har tema: PUTER. Et kjent objekt for de fleste barn. Puter som fenomen innbyr til kroppslig interaksjon på bakgrunn av våre erfaringer med objektet. Viktige stikkord er kropp, intimitet, berøring, kos, hvile, lek, tekstur, hverdagsestetikk, relasjonell estetikk, tradisjon, Merleau-Ponty, Polanyi, håndverk og materialer.

Jeg vil lage puter som inviterer barna til handling gjennom å gi hver pute en form for identitet, eller funksjon barna kan undersøke. Gjennom å vurdere ulike barneleker/babyleker kan jeg finne ideer til ulike funksjoner. Gjennom dette valget integreres en del av den kommersielle barnekulturen inn i installasjonen.

Selv om lekelementet står sterkt er intensjonen å skape en helhetlig installasjon hvor det estetiske uttrykket er overordnet,  hvor lekfunksjonen integreres og blir en del av installasjonenes intensjon.

Installasjonenes estetikk er i relasjon til målgruppa som er barn fra 0-3 år.

Barns møte med installasjonen skal dokumenters gjennom foto og video. Jeg vil i etterkant reflektere over barnas møte. Kanskje kan det utledes ny kunnskap om barn møte med kjente objekter i ny form/funksjon?

Samler nå inspirasjon og fant bilde av denne fantastiske koffertputen,

…..pluss et par andre jeg bare må vise. Alle bildene er fra Olive’s Shop