Tagged: pedagogik dokumentasjon

Bunter

Høsten 2008 fikk jeg ideen om at studentene skulle arbeide med bunterbunt med knapper i formingsundervisningen ved førskolelærerutdanningen på HiO. Tanken var at alle studenter som i løpet av studieåret 2008/2009 som har faget forming i førskolelærerutdanningen skulle lage en bunt hver.

Gode kollegaer var villig med på eksperimentet som har preget verkstedene et helt år (på godt og vondt).

Oppgaven har mange hensikter. For det første samler ofte barn kvister i barnehagen eller på tur med barnhagen.bunt med blå perler Jeg har erfart at disse ofte blir liggende igjen utenfor barnehageporten når turen er over. For å ivareta barns interesser i forhold til å samle materialer være dette være en måte å ivareta barnas interesse og medvirkning på. Å bruke det de samler av materialer i estetisk virksomhet i barnehagen er en måte å la barna være medvirkende på.

Bunten  har i en kulturhistorisk sammenheng en betydning for oss som en
måte å samle/frakte materialer og ved på, bunter med kvist har vært
brukt som laugingsredskap, gryteskrubber og sopelime.

bunt med perlerBunt er også en
gammel måleenhet. Bunt som fenomen kan være en tverrfaglig tilnærming til temaet kvist.

Andre elementer i denne oppgaven er materialitet, kontrast, tema, helhet, natur/kultur, form antall og variasjon.

Buntene skal ende opp i en installasjon som skal formidles på campus (HiO). Dette for å vise mangfold i uttrykk gjennom å sette dem sammen til en helhet. bunt med gule knapperDet er også et mål å synliggjøre hvor mange studenter som faktisk har faget forming gjennom et studieåret ved avdelingen!

I løpet av studieåret 2008/2009 har det vært over 800 studenter som har hatt faget forming. For seksjonenes ansatte er dette installasjonsprosjektet også en utdanningspolitisk aksjon for å vise hvor mange studenter som faktisk har faget i løpet av studieåret.

lærerworkshopAvdelingen har i flere år slitt med stram økonomi og har av de grunn kuttet i undervisningsressurser pr. student. Med denne installasjonen ønsker formingsseksjonen å synliggjøre forskjellen i antall og tall.

I forkant av fellesprosjektet hadde vi lærerene i seksjonene en workshop hvor vi også skapte bunter.

Buntene ble satt sammen til en installasjon som ble presentert på campus på HiO.  Se HIO-nytt

Advertisements

Kunstutstilling i barnehagen

Kunstutstilling i barnehagen har i mange barnehager blitt en årlig begivenhet og en viktig tradisjon. I dag var jeg på kunstutstilling i barnehagen til barna mine. Som forelder er jeg selvsagt spent på å se hva barna mina har vært med på. Jeg har også noen faglige forventninger til en kunstutstilling siden jeg underviser i forming ved førskolelærerutdanningen. Hva kan en slik utstilling være i en pedagogisk sammenheng?

Kunstutstilling som en begivenhet i barnehagen er et fellesarrangement for barn, foreldre og ansatte. Dette kan være med på å skape gode opplevelser for alle i barnehagen. I forkant av en slik utstilling har barna vært gjennom ulik estetisk virksomhet. Som formingslærer vil jeg lete etter variasjon i uttrykksmåter og teknikker, pedagogisk dokumentasjon og  estetisk virksomhet hvor barn kan få skape ut fra eget ståsted.

En kunstutstilling kan være en dokumentasjon på den formingsvirksomheten som har foregått i barnehagen. Gjennom utstillingen kan man kanskje avlese personalet holdning og kompetanse til barn og skapende virksomhet gjennom variasjon i uttrykk, materialer, teknikker, formater, tema,  prosesser og pedagogisk dokumentasjon i tilknytning til gjennomførte prosjekter.

For mange av barna i barnehagen vil selve utstillingsdagen være preget av spenning og forventning. Ofte arrangeres det vernissasje med servering. Foreldre, besteforeldre og andre viktige voksne kommer på besøk til barnehagen. Barnas arbeider selges kanskje til inntekt for en god sak, eller til innkjøp av noe felles for barnehagen. En slik markering kan bli en viktig begivenhet for barna da de kan oppleve at deres arbeider blir satt pris på og at de sammen har skapt noe i barnehagen som andre vil ha glede av.

En utstilling vil kunne gi barna opplevelse og kunnskap om ulike utrykksvariasjoner i forming.  Den vil også kunne fungere som en oppsummering av skapende virksomhet gjennom barnehageåret og som en samtale- og dialogarena for å gjenkalle opplevelser og hendelser de har vært sammen om.

Faren ved slike arrangement i barnehagen er at det kan oppstå et produksjonpress i tiden før utstillingen som gjør at personalet mister fokus på prosessen. Samtidig kan dette «presset » føre til at man faktisk får gjennomført prosjekter man har hat ideer om men ikke funnet tid til mellom alle andre gjøremål.

Da jeg var på utstillingen i barnas barnehage var det veldig tydelig at barna var opptatt av å vise hva de hadde laget, og fortelle om hva de hadde gjort, og hvordan de hadde gjort det.  På småbarnsavdelingen var det et rom hvor veggene var dekket av papir og hvor barna hadde malt med hele seg. Bilder og tekst viser barn i bare bleie og med maling på hender, føtter, mage og ansikt. Flere av barna flokker seg rundt meg da jeg ivrig fotograferer verket og de viser å kommuniserer gjennom kropp, mimikk og ord hva de hadde gjort. Det er tydelig at de har sterke opplevelser av denne malevirksomheten. Opplegget ble gjennomført i dagene før utstillingen og erfaringene er derfor ferske, men jeg tolker det dit hen at dette var en måte å utforske maling på som var ny og sterk for barna. Dette er også en måte å uttrykke seg på som er i tråd med måten barna bruker kroppen sin på i andre aktiviteter. Disse malte frisene sammen med foto og tekst fungerer godt som pedagogisk dokumentasjon.

Dokumentasjon – en vei til refleksjon, dialog og ny praksis

kropp som maleredskap

veggmalei med tekst og bildedokumentasjon

bildeoppheng

bilde i vindu

trykk

silkepapir

trolldeig

geometri

oljekritt