Tagged: Nasjonalmuseet

«Stol på meg»

I november og desember 2009 var jeg med på oppstarten av formidlingsprosjektet «Stol på meg» i samarbeid med Kurator formidling Cathrinne Lorange ved Kunstindusitrimuseet, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Davinas barnehage.

Prosjektets siktemål er å utvikle et nytt kunstformidlingskonsept hvor museumspedagogen kommer ut i barnehage med en museumsgjenstand og gjennomføre en samling med barna i barnehagen. Dette blir en invitasjon til barna om å komme til museet, og til å sette i gang et prosjekt knyttet til gjenstanden som formidles. Deretter kommer barna til museet for å se noen utvalgte verk fra samlingen. Etterpå arbeider barna i museets atelier. I en periode etter museumsbesøket arbeider barna med dette temaet i barnehagen gjennom skapende prosesser før de igjen kommer tilbake til museet.

I «Stol på meg-prosjektet» hadde Cathrine med seg en cafèstol på besøk til barnehagen. Stolen ble presentert og historien om stolen ble fortalt. Barna fikk lov til å sitte på stolen, mens Cathrine tok bilde av alle barna. Gjennom denne samlingen etablerte Cathrine, barna og stolen en relasjon til hverandre. Stolen inviterte barna med til museet for å hilse på noen av «stolvennene» som bor på museet.  Denne invitasjonen skaper en forventning hos barna. Når barna så kom til museet stod cafèstolen der pyntet med en blomst å møtte de ved inngangen. Stolen og Cathrine viste frem noen av stolvennen til cafèstolen og Cathrine førte en dialog med barna om stolens form, materialer, dekor og historie. Barna fikk også møte «bestefaren » til cafèstolen.

Etter omvisningen ble barna med inn i museets atelier hvor de fikk møte nye designstoler av ulike form, farge og materialitet. De fikk fargelegge stolbilder og bygge med ministoler. På veggen hadde Cathrine hengt opp bilder av alle barna hvor de sitter på cafèstolen når den er på besøk i barnehagen. Når barna finner bilde av seg selv på veggen skapes en kobling og kontinuitet i prosjektet hvor hendelser over tid knyttes sammen.

Etter ateliebesøket får barna spise og blir servert kaffesaft i porselenskopper i museets cafe som også har samme type cafèstoler som de har blitt venn med.

Etter besøket i museet arbeider barna med et stolprosjekt i barnehagen som går ut på å gi nytt liv til gamle slitne stoler. Her jobbes det med ulike materialer og uttrykk og stolen forvandles til englestol, metallstol, grisestol, fjærstol osv.  Noen stoler får små miljøer av dyrefigurer og menneskefigurer på settet.

Når prosjektet er ferdig i barnehagen bringes stolen til Kunstindustrimuseet og det lages en utstilling i Storsalen. Barnhage, foreldre og besteforeldre inviteres til juleavslutning med barn og omviser som viser foreldre og besteforeldre rundt i museets utstilling. Til slutt samles alle i Storsalen for å se barnas utstilling og barna synger for besøket sitt. Barna får også diplom fra museet for sitt arbeid. Så ender avslutningen i cafeen hvor alle serveres lunsj.

Siden dette var en pilot for å prøve ut en ny formidlingsstrategien ble det gjort ekstra stas på barnehagen. Alle vil nok ikke få servert lunsj i framtiden, men en slik strategi på formidling vil skape et tettere relasjon mellom barnehagen som institusjon, museet, barn formidler (ansatte i barnehage og formidlere ved museet).

Advertisements

Designopplevelse for de yngste

Nasjonalmuseet tilbyr installasjonen Designjungelen som vandreutstilling. Dette er et tilbud til skoler og elever fra 1- 7 klassetrinn. Installasjonen er laget av de nederlandske kunstnerne/designerne TTTVo og Kleinepier.

Denne installasjonen består av dyreformer, og organiske former i tekstile materialer. Installasjonen innbyr til kroppslig utforsking av de ulike elementene i installasjonen. Jeg skulle ønske at Nasjonalmuseet hadde tilbudt denne installasjonen til barnehager. Tror dette ville vært en fin installasjon for de yngste å undre seg i. Materialene og formene er av en slik karakter at de inviterer til taktil utforsking og kroppslig interaktivitet. Formene og installasjonens utforming inviterer til fortelling og fantasireiser.

Her kan du lese lærerveiledningen som er utarbeidet til utstillingen.  Sjekk også disse lenkene til kunstnernes nettsteder:
http://www.anthonykleinepier.nl/
http://www.tttvo.nl/

Demokratisering av kunst

Da jeg studerte museumsformidling i 2005 arbeidet vi med scenariotenkning om museenes funksjon i framtiden. En spennende øvelse da ingen hinder ligger i veien for gode intensjoner og spontane forslag. På min gruppe var vi veldig opptatt av å bringe kunsten ut av institusjonene. Vi så for oss ulike utlånsordninger av kunst, mer kunst i offentlige rom og at kunst ble formidlet der folk oppholder seg f. eks på t-banen, på kjøpesenteret, på gaten osv. Vi var opptatt av å viske ut klasseskiller som hinder for tilgang til kunstopplevelser.

Gjennom digitalisering av kunst, eller digital formidling av kunst er ikke dette lenger en visjon, men virkelighet. Et godt eksempel på dette er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Persbråten vgs. som gjennom samarbeidet Ukens kunstverk aktivt formidler kunst og bruker kunstverkene som en inspirasjon og impuls for arbeid i ulike fag. På denne måten gjøres kunst tilgjengelig og aktuell.