Tagged: læringsressurs

Waterhouse, Mondrian, Pollock, Tàpies og Goldsworthy

Noen eksempler på hva du kan finne på YouTube til inspirasjon og faglig innputt i egen undervisning.  Her er det enorme mengder å fordype seg i. Mye av dette materialet er unikt da vi kan se å høre kunstneren i arbeid. F. eks Pollock og Goldsworty. Tidigere har jeg brukt bildebøker for å formidle Goldsworthys kunst, men gjennom video får  vi et annet perspektiv på kunstverket. Tid og proporsjon blir synligere som viktige elementer i hans kunstverk

WATERHOUSE

MONDRIAN

POLLOCK

TÀPIES

GOLDSWORTHY

Advertisements