Tagged: installasjon

Inspirerende installasjon

Denne installasjonene av Hågen M. Kristiansen med farget vann, plastposer og lys er sanselig, ren og svært virkningsfull.

Les mer

Advertisements

Om estetiske valg i arbeid med installasjonen «Sove nå?»

Jeg arbeider nå med en installasjon som består av 5 puter og 2 dyner. Dette er en installasjon hvor målgruppa er de aller yngste barna i barnehagen. Jeg ønsker å skape en installasjon som inviterer barn til interaktivitet. Jeg har valgt å arbeide med kjente hverdagsobjekter om puter og dyner da jeg tror barna har et bevisst forhold til objektene. Dette er objekter de har kroppskunnskap om.

Tittelen på installasjonene: «Sove nå?» har jeg lånt fra barnetvprogrammet «Drømmehagen». Dette er barne-tv utviklet for de yngste barna. Repetisjon er et sentralt virkemiddel i serien og hver episode avsluttes med at alle figurene legger seg og fortelleren sier: «Sove nå». Jeg opplever denne avslutningen som at nå er dagen over for alle i Drømmehagen og de som ser på. Nå skal alle sove. Jeg har valgt å sette et spørsmålstegn etter «Sove nå», – for er det det som skal skje? Kanskje barn skal på reiser og drømmejakt mellom puter og dyner? Kanskje skal en liten kropp rulle seg inn i dyna, gjemme seg  eller kjenne på variasjoner i putestoffet? Kanskje er det nye landskap som skal erobres eller nye former som skal bygges? At installasjonen skal reorganiseres og får nye uttykkskvaliteter etter barns interaksjon er jeg sikker på.  Jeg vil at barn gjennom kroppslig interaksjon med installasjonen skal få utforske form, materialitet, tekstur, objektenes vekt og bevegelsespotensiale samt komposisjon i rom.

OBJEKT/FORM: Jeg har valgt puter og dyner som objekter da dette er kjente hverdagsobjekter for barn. Jeg har holdt meg til kvadrater og rektangler som grunnform. Dette brytes i teksturvariajoner som gar andre formuttrykk. Jeg vurderte å bruke andre grunnformer, men fordi jeg i dette prosjektet er spesielt opptatt av tekstur og materialitet har jeg valgt å forholde meg til stramme former (mitt neste kunstnerisk prosjekt skal ha større fokus på form og farge).

TEKSTUR: Jeg arbeider med tekstur i ulike tekstile kvaliteter, ved å skape flater som består av mange deler og ved bruk av ulike teknikker for å skape variasjoner i flaten.

FARGE : Jeg har valgt å holde meg til ulike variasjoner i hvitt med innslag av lys gult. Tidligere i prosessen var jeg veldig klar på at jeg skulle arbeide med ulike grønne nyanser, men etter hvert kom jeg fram til at jeg ville lage denne installasjonen i lyse farger. Kanskje fordi jeg assosierer senger og sengetøy med hvitt og rent uttrykk? Hvitt representerer også uskyld og renselse. Søvn skal gi kropp og sjel hvile. Valget av farge er et intuitivt valg som jeg senere har prøvd å finne en forklaring å ved å tenke gjennom hva hvitt representerer for meg og hvilke assosiasjoner jeg knytter til fargen og installasjonenes objekter. Jeg har også valgt å trekke inn en lys gulfarge som jeg opplever som lett og sommerlig. Dette er også gulfargen min farmors soveromsmøblement hadde (kom jeg på nå).

Jeg velger å definere mitt arbeid inn mot begrepet relasjonell estetikk. Hvor det handler om relasjoner mellom mennesker og sosiale kontekster. Det er interessant i denne sammenhengen å merke seg at min installasjon faktisk er skapt for de yngste barna i barnehagen med den hensikt at jeg skal undersøke deres interaksjon med installasjonen og ikke bare for at de skal oppleve kunstneriske uttrykk på egne premisser. Hele konteksten blir en del av verket. Min rolle som utøvende og undersøkende er et interessant perspektiv. Med dette perspektivet er det også interessant å diskutere hva som er verkets avgrensning. Er det installasjonen i form av material avgrensning, eller er det konstruksjonen av et undersøkelsesrom med installasjon, barn, og meg som forsker?

Begrepet relasjonell estetikk er knyttet til den franske kunstkuratoren og kunstkritikeren  Nicolas Bourriaud

From Relational Aesthetics – Nicolas Bourriaud (1998)

Artikkel fra Kunstkritikk om relasjonell estetikk

Designopplevelse for de yngste

Nasjonalmuseet tilbyr installasjonen Designjungelen som vandreutstilling. Dette er et tilbud til skoler og elever fra 1- 7 klassetrinn. Installasjonen er laget av de nederlandske kunstnerne/designerne TTTVo og Kleinepier.

Denne installasjonen består av dyreformer, og organiske former i tekstile materialer. Installasjonen innbyr til kroppslig utforsking av de ulike elementene i installasjonen. Jeg skulle ønske at Nasjonalmuseet hadde tilbudt denne installasjonen til barnehager. Tror dette ville vært en fin installasjon for de yngste å undre seg i. Materialene og formene er av en slik karakter at de inviterer til taktil utforsking og kroppslig interaktivitet. Formene og installasjonens utforming inviterer til fortelling og fantasireiser.

Her kan du lese lærerveiledningen som er utarbeidet til utstillingen.  Sjekk også disse lenkene til kunstnernes nettsteder:
http://www.anthonykleinepier.nl/
http://www.tttvo.nl/