Tagged: Haugar – Vestfold kunstmuseum

Fokus

Hva er fokus?

Foto: Biljana Fredriksen

Hva var det jeg så?

8954

Andre utsnitt.

Fredag før påske dro jeg til Tønsberg for å besøke min kollega Biljana Fredriksen. Hun underviser i forming ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold. For tiden er hun doktorgradsstipendiat hvor hun har fokus på barns utvikling av språk i møte med tredimensjonale materialer. «My PhD-project “Sculpturing Words” is about young children’s diverse language development during their creative play with three-dimensional materials. The project is about teacher’s competence, and children’s verbal and aesthetic languages, but most of all about synergistic effects between different ways of expression and communication: literacy in the multimodal perspective» (http://www.blogger.com/profile/09614160362235987985).

Vi dro til Haugar – Vestfold Kunstmuseum for å se en utstilling som ikke hadde åpne ennå. I stedet fikk vi sett En utstilling med bilder av Håkon Gullvåg.

I løpet av dagen fikk vi diskutert mange felles problemstillinger for våre prosjekter. Biljana har oppsummert dagen på denne måten: «Beside discussing different challenges in choice of research methods, genres of writing etc., our conversation touched on something I kept thinking about: What characterizes a child’s pre-linguistic experience? Are there significant differences in human experience before we are able to verbalize the experience, and after? (http://sculpturingwords.blogspot.com/)

Dette får meg til å tenke på hva som er kjernen i mitt prosjekt. Hva er det jeg egentlig undersøker og har som mål å utvikle?

Følgende stikkord, begrep og emner har fram til nå vært sentrale for mitt arbeid: kunst, samtidskunst, estetikk, relasjonell estetikk ( Bourriaud), barn (med fokus på de yngste), dialog (Baktin), formidling (i vid forstand. Må drøfte hva jeg legger i formidlingsbegrepet), egen skapende virksomhet, barns skapende virksomhet, kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty), taus kunnskap (Polany), førspråklige erfaringer og  kunnskap/erfaring gjennom kropp i møte/interaksjon med kunst/objekter (Dewey), praksisnærhet (metode, observasjon, samhandling, utvikling) tverrprofesjonelle dialoger (nettverket Kunst i Barnehagen), tverrfaglighet, aksjonsforskning, etnografisk tilnærming.

Advertisements