Tagged: forming

Installasjoner på HIO

Studentene  på fordypning «Spillerom – kunstpedagogisk arbeid med barn» ved førskolelærerutdanningen på HiO (Høgskolen i Oslo) har laget tre fellesinstallasjoner i metall og tre. SVERM, KUBE og ROBOT. Se oppslag på HiO-nytt.

«SVERM

Advertisements

Kvalitetsvurdering av nettressurser

Behovet for å kvalitetsvurdering av kilder og ressurser er fortsatt viktig. Ja, kanskje mer enn noen gang i forhold til alle muligheter (og umuligheter) som nettet tilbyr. Et lite søk på YouTube gav meg denne lille instruksjonsvideoen om «Easy Art & Craft Projects For Kids».

Jeg håper ikke dette er beskrivende for forming i norske barnehage, men jeg er ikke sikker……

Med ny stortingsmelding om kvalitet i barnehagen håper jeg på økt bevissthet omkring skapende virksomhet i barnehagen. Det er viktig å merke seg at det er en dokumentert nedgang på barnehager som satser på kunst, kultur og kreativitet.

«Barnehagens arbeid med fagområdene er dokumentert gjennom flere undersøkelser av NOVA over flere år. 16 Undersøkelsene viser at det systematiske arbeidet med flere av fagområdene har gått betydelig ned siden 2004 og 2002. Dette gjelder spesielt kunst, kultur og kreativitet , der andelen barnehager som arbeider systematisk med faget, har sunket fra 50 prosent i 2004 til 33 prosent i 2008″.

«I 2008 svarte 18 prosent av styrerne i undersøkelsen gjennomført av NOVA at de arbeidet ganske mye med barnehagen som kulturarena. 46 prosent svarte at de arbeidet noe og 28 prosent at de arbeidet lite med dette området. Også andelen styrere som oppgir at de har arbeidet mye med fagområdet kunst, kultur og kreativitet har sunket, fra halvparten i 2004 til en tredjedel i 2008. Private barnehager arbeider mer med dette enn kommunale barnehager».

Som Høgskolelektor i forming ser jeg at vårt ansvar er voksende i forhold til å styrke kvaliteten i utanningen og i barnehagene i forhold til de estetiske fagene.

Bunter

Høsten 2008 fikk jeg ideen om at studentene skulle arbeide med bunterbunt med knapper i formingsundervisningen ved førskolelærerutdanningen på HiO. Tanken var at alle studenter som i løpet av studieåret 2008/2009 som har faget forming i førskolelærerutdanningen skulle lage en bunt hver.

Gode kollegaer var villig med på eksperimentet som har preget verkstedene et helt år (på godt og vondt).

Oppgaven har mange hensikter. For det første samler ofte barn kvister i barnehagen eller på tur med barnhagen.bunt med blå perler Jeg har erfart at disse ofte blir liggende igjen utenfor barnehageporten når turen er over. For å ivareta barns interesser i forhold til å samle materialer være dette være en måte å ivareta barnas interesse og medvirkning på. Å bruke det de samler av materialer i estetisk virksomhet i barnehagen er en måte å la barna være medvirkende på.

Bunten  har i en kulturhistorisk sammenheng en betydning for oss som en
måte å samle/frakte materialer og ved på, bunter med kvist har vært
brukt som laugingsredskap, gryteskrubber og sopelime.

bunt med perlerBunt er også en
gammel måleenhet. Bunt som fenomen kan være en tverrfaglig tilnærming til temaet kvist.

Andre elementer i denne oppgaven er materialitet, kontrast, tema, helhet, natur/kultur, form antall og variasjon.

Buntene skal ende opp i en installasjon som skal formidles på campus (HiO). Dette for å vise mangfold i uttrykk gjennom å sette dem sammen til en helhet. bunt med gule knapperDet er også et mål å synliggjøre hvor mange studenter som faktisk har faget forming gjennom et studieåret ved avdelingen!

I løpet av studieåret 2008/2009 har det vært over 800 studenter som har hatt faget forming. For seksjonenes ansatte er dette installasjonsprosjektet også en utdanningspolitisk aksjon for å vise hvor mange studenter som faktisk har faget i løpet av studieåret.

lærerworkshopAvdelingen har i flere år slitt med stram økonomi og har av de grunn kuttet i undervisningsressurser pr. student. Med denne installasjonen ønsker formingsseksjonen å synliggjøre forskjellen i antall og tall.

I forkant av fellesprosjektet hadde vi lærerene i seksjonene en workshop hvor vi også skapte bunter.

Buntene ble satt sammen til en installasjon som ble presentert på campus på HiO.  Se HIO-nytt

Tekstil inspirasjon

Ved en tilfeldighet kom jeg over Tamara Mogendorff sin nettside. Hennes arbeider er sånne som gjør meg glad, inspirert og får meg til å lure på hvorfor jeg ikke gjøre mer selv. Skulle gjerne hatt en vegg med disse fuglehusene.

Det er noe naivt og underfundig over disse fuglehusene. Bruk av mønster og materialer gir et lekent uttrykk. Fuglehus lages som regel i materialet  tre. Det at disse er laget i tekstil gir dem et uttrykk av noe kjent og nært kanskje fordi jeg får assosiasjoner til gamle dynetrekk, aviser og sommerklær?  Dette er objekter med en hverdagspoetisk dimensjon og som gir meg  inspirasjon av det frydefulle slaget.

Bildene er brukt med Tamaras godkjennelse.

Kvister, ståltråd og perler = dekorative bunter

Med kvister, ståltråd og plastperler har Iben (3 år og 5 mnd) og jeg laget bunter på Huk i dag. Jeg har i mange år vært fascinert av kvister som materiale i skapende sammenheng. I min hovedfagsoppgave arbeidet jeg med mange ulike uttrykk i flater med kvist.

Kvisten er som en tredimensjonal linje, den er fleksibel og organisk. Det er et  naturmaterialer med muligheter og overraskelser. Kvister har fra gammelt av vært brukt til sopelime og gryteskrubber. Einerkvister  ble hakket opp og strødd på nyvaska gulv. Bjørkekvister har blit og blir forsatt brukt til lauging i forbindelse med sauna.

Kunstneren  Andy Goldsworthy har arbeidet med kvister og grener i sine landartutrykk i mange sammenhenger.

Høsten 2008 laget mange studenter på førskolelærerutdanningen bunter. Hensikten med oppgaven har vært å finne måter å ta vare på noe av det barna samler på tur i barnehagen. Ofte blir kvisten lagt igjen utenfor barnehagen når barna kommer tilbake fra tur. Barn er samlere, og de samler gjenstander som på en eller annen måte har en estetisk verdi for dem. Barns medvirkning er et viktig prinsipp i barnehagehverdagen. Ved å ivareta det barn samler og trekke det inn en skapende kontekst vil det være en en måte å ivareta barnets medvirkning på. Det er ikke tilfeldig at barn samler på materialer av ulik karakter. Det kan være kvaliteter i materialet som fascinerer barnet, eller at gjenstanden er brukt i lek; – det har en verdi for barnet og burde bli verdsatt også av voksne.

Kvister kan brukes til mange måter og er et fint materiale i barnehagen. Kanskje en stor trekasse innenfor barnehageporten er et bedre sted for barnas pinnefunn enn veigrøfta utenfor?

Å skape sammen

I dag har Iben (3år og 4 måneder) laget bilder sammen med meg. Vi startet med å velge farget kartong. Jeg fant noe papir med mønster på som jeg spurte om vi skulle klippe ut ulike former av. Iben ville ha trekanter. Jeg klippet, Iben bestemte hvor de skulle være å arket og vi limte bitene på sammen. Så tegnet Iben. Gjennom dialog kommer ulike historier fram «Pappa som leker da han var liten», «Iben med lange fletter» og «Skilpadde med egg og dråper på ryggen, med masse gress».

Gjennom praktisk tilrettelegging og dialog blir jeg en del av Ibens bildeprosess. Vi snakker sammen om det som kommer fram på arket, og om historier som ikke visualiseres, men som fortelles. Det ene tar det andre. Situasjonen er preget av framdrift, konsentrasjon og intensitet. Jeg prøver å ikke påvirke hennes valg, men har allerede gjort det flere ganger. Men er det så farlig da?

Iben eier situasjonen og jeg hjelper,  støtter, lytter, veileder og  oppmuntrer. Jeg føler at jeg på en god måte legger tilrette for hennes prosess. Underveis i prosessen prøver jeg hele tiden å tenke over min rolle. Denne bevisstheten er nok det som skiller en støttende voksen og en styrende voksen. Voksne skal støtte,- ikke styre i barns skapende prosesser, men balansegangen er ofte hårfin og kanskje også vanskelig å få øye på underveis i prosessen.

«Pappa som leker da han var liten»

«Iben med lange fletter»

«Skilpadde med egg og dråper på ryggen, med masse gress»

Etter innspill fra plinius legger jeg til en link

Zone of proximal development