Tagged: eten conference

«Mum was here»

Dette er tittelen på utstillingen jeg og Tona Gulpinar for tiden har ved Læringssenteret på Høgskolen i Oslo og Akershus. Utstillingen er resultat av et kunstnerisk FoU-arbeid om Street Art

MUM@Hausmania (illustrasjon av verk fra prosjektet MUM@Hausmania)

I dette prosjektet har Street Art som fenomen, og forholdet til den anonyme kunstneren vært gjenstand for utforsking gjennom undervisning og prosjektarbeid med studenter, workshop med internasjonale kollegaer ved ”The 21st Annual ETEN Conference, Amsterdam, 2011” og eget kunstnerisk arbeid.

Street Art som fenomen er en form for opprør, noe grenseoverskridende som ofte omhandler ytringer rundt det bestående. Kunstuttrykket er ikke  begrenset til formidling i museum, teater eller konsertsaler men kunstneren bruker det offentlige rom som et ”urbant lerret” i sin kommunikasjon og formidling av kunst som offentlig ytring. Kunstneren bak et Street Art-verk er i de fleste sammenhenger ukjent og signerer gjerne verk med pseudonym.

I sitt kunstneriske arbeid stiller Gulpinar og Waterhouse spørsmål omkring denne kunstneren, kunstnerrollen og myten om Street Art-kunstneren. Hvem er denne ukjente kunstneren? Ettersom kunstneren er ukjent kan det like gjerne være moren din som jobber med en ytring i mørket. De ønsker å leke med definisjonen og de indre bilder vi har skapt oss av hva og hvem en Street Art-kunstner kan være. De ønsker å skape opplevelser og relasjoner i det offentlige rom.

Nicolas Bourriaud betegner denne type kunst som har menneskelig interaksjon i den offentlige sfære for relasjonell kunst. Han er opptatt av å realisere sosiale rom som smeltedigler for å utvikle heterogene samværsformer, eller andre mikrostrategier med en tidsavgrenset varighet, hvor kunsten vier seg en verden av utveksling og kommunikasjon. Dette prosjektet handler ikke primært om å utforske form, farge og rom, men om å utforske grenser og sammenhenger mellom individ og samfunn. Hvordan møter vi et verk med en signatur ”MUM”? Har min mor noe hun ønsker å ytre anonymt i det offentlige rom? Hvilke muligheter åpner seg for ytringer når ikke kuratoren eller redaktøren står ansvarlig?

Fire prosjekter

I utstillingen vises fire prosjekter fra den kunstneriske utforskingen av Street Art:

This slideshow requires JavaScript.

  • MUM@Hausmania (Voksdukstensil, pappkofferter og foto. ”MUM” sitt prosjekt kan betraktes estetisk, men handler også om å sprenge egne grenser ”MUM” med sin omsorg ønsker å dele sin glede over det anonyme, kollektive, skapende arbeidet Street Art åpner for. Dette gjør ”MUM” ved å lage street art kits, slik at kunstformen blir tilgjengelig for allmennheten. Disse innholder materialer som ”MUM” har funnet i alt fra matskap til syskrin. Innholdet skal inspirere til nye Street Art-prosjekter.
  • MUMtekster (Broderte tekster)
  • MUM as Nora@Barcelona (Foto på gulv. Inspirert av ”Et dukkehjem” av Henrik Ibsen. Nora en Street Art-kunstner? En fabulering om Noras frigjøring og hennes forsøk på en kunstnerisk deltagelse i samfunnet med håndarbeidsarven fra det Helmerske hus. Her er broderiet, hekling og nupereller løftet ut i det offentlige rom, og definert som Street Art)
  • Min lille lerkefugl (Installasjon inspirert av sitatene: ” Ja, det er nu så, Thorvald. Da jeg var hjemme hos pappa, så fortalte han meg alle sine meninger, og så hadde jeg de samme meninger,; og hvis jeg hadde andre, så skjulte jeg det; for det ville han ikke likt. Han kalte meg sitt dukkebarn, og han lekte med meg som jeg lekte med mine dukker. Så kom jeg i huset til deg…. ” og ”Min lille lerkefugl” fra ”Et dukkehjem” fra 1879 av Henrik Ibsen)

Se også oppslag www.HIOA.no

Advertisements