Tagged: Banksy

Banksy – my favourite

Sitter å redigerer en artikkel om Street Art som skal in i JETEN Journal of the European Teacher Education Network. Har lest Banksys bok «Wall ans Pieces» og blir imponert over hvordan hans korte men veldig poenterte tekster henger sammen med bildene hans som også er så tydelig i sitt budkap. Han har gjennom sin karriere gjennomført mange spennede prosjekter som virkelig utfordrer grensene for vår oppfattelse av kunst. Politisk intervensjoner, kunsneriske intervensjoner og kollektive intrevensjoner preger mange av han prosjekter. Satire, humor og tydelige poenger er varemerker i hans kunst. Hans kunst inspirerer, berører og setter igang tankeprosesser om kunst, politikk, makt og individets betydning i samfunnet

http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-30705594-original.jpg

“The wall has always been the best place to publish your work” (Banksy, 2006).

Advertisements