Artikler

«Kunst- og kulturformidling i barnehagen« Av Ann-Hege Lorvik Waterhouse. 2007

I denne artikkelen vises det til Rammeplanens formuleringer om kunst- og kulturformidling. Dette diskuteres i forhold til dialogbasert formidling og samarbeid mellom barnehager og kunst-og kulturinstitusjoner. Jeg tar også opp den ubevisste kunst- og kulturformidlingen i barnehagehverdagen. Det refereres også til prosjektet “Dialog kunst-og kulturformidling i barnehagen”. Artikkelen ble publisert i «Barnehagefolk» nr 2 2007.

«Interdiciplinary prosess in arts teaching» Av Kirsti Ese, Maybritt Jensen og Ann-Hege Lorvik Waterhouse. Artikkelen ble presentert på Eten annual conference in Porto 2007.  ETEN 17. The proceedings of the 17th Annual Conference of the European Teacher education Network.

«Hva er egnede materialer i barnehagen?» Av Ann-Hege Lorvik Waterhouse. 2005. I denne artikkelen tar jeg opp spørsmålet om hvilke materialer vi gir barna i barnehagen i forhold til skapende virksomhet innen forming. Våren 2004 gjennomførte jeg en undersøkelse blant studentene jeg underviste om hvilke formingsmaterialer de observerte i bruk i sine praksisbarnehager.

«Installasjon – å forme i rom« Av Ann-Hege Lorvik Waterhouse. 2005. En artikkel om installasjon som uttrykksform i arbeid med barn.

«Uteforming-med natur som arena for skapende virksomhet i barnehagen» Av Ann-Hege Lorvik Waterhouse. 2002. En artikkel om barns skapende arbeid med natur som arena med inspirasjon fra kunstformen Landart.

«Med Yoko Ono i kofferten» Et lærerseminar om kunstneren Yoko Ono, samtidskunst og kunstformidling i skolen med utgangspunkt i utstillingen «Horizontal Memories» av Ann-Hege Lorvik Waterhouse og Ingri Østerholt. Eksamensoppgave i studiet Museumsformidling ved Høgskolen i Oslo 2005.

«Små barns møter med kunstobjekter – kunstdidaktisk arbeid i barnehagen» av Ann-Hege Lorvik Waterhouse. Publisert i «Pedagogiske endringsprosesser» Artikkelsamling fra førstelektorprogrammet 2007-2009 Gerd Bjørke (red) HiO-rapport 2009 nr 17


Advertisements

One comment

  1. Tilbaketråkk: 2010 in review | OM KUNST, ESTETIKK OG LÆRING