Læringsressurser

Her vil du finne ulike undervisnings- og læringsressurser som artikler,begrepsavklaringer, refleksjonsnotater og bildeserier. Målet med denne siden er å være en inspirator og igangsetter til ulike diskusjoner og prosesser som omhandler estetikk, kunst og læring med særlig vekt på barnehagefeltet.

Artikler

Begreper

Educational event about TEXTURE

Etterutdanning i IKT for barnehageansatte

Advertisements