Evaluering av fordypning Spillerom

SPILLEROM – kunstpedagogisk arbeid med barn er en tverrfaglig (drama, forming, musikk og norsk) estetisk fordypningsenhet (30 stp) ved førskolelærerutdanningen i Oslo. Studiet ble etablert i 2000. Etter det første studieåret fikk jeg i oppdrag av utdanningen å evaluere studiet.

Rapporten har vært grunnlaget for videreutvikling av fordypningsenheten, men har også vært relevant i forhold til andre tverrfaglige estetiske prosjekter. Spillerom er en fordypningsenhet hvor tverrfaglig tilnærming gjennom tema og prosjektbasert læring i forhold til den estetiske dimensjonen i barnehage og småskole er det sentrale.

Målet med denne evalueringen har vært å kunne si noe om:
– Grunnlaget for å arbeide tverrfaglig med de estetiske fagene.
– Hvordan fordypningens organisering og struktur fungerer.
– Hvilke opplevelser og erfaringer studentene har fra fordypningsenheten.
– På hvilken måte fagene fra grunnutdanningen synliggjøres i fordypningsenheten.
– Hvordan bruke erfaringer fra denne evalueringen til videreutvikling og fornying av
enheten, samt kanalisere erfaringer tilbake til grunnutdanningen og andre
tverrfaglige prosjekter av estetisk karakter.

rapport

Advertisements