FoU-prosjekter

Her presenteres FoU-prosjekter jeg har arbeidet med de senere år. Målet med å samle materialet på denne måtene er å gjøre det tilgjengelig og samle den kompetanse og kunnskap som er utledet av disse prosjektene. Kanskje kan en slik systematisering gi nye perspektiver på egen kunnskap, erfaring og kompetanse?

Evaluering av fordypning Spillerom

Kunstneriske produksjoner

 

 

 

 
Advertisements