Category: forskning

Viktigheten av formidling

I akademia er det er det et stort publiseringspress knyttet til vitenskapelige artikler som gir publikasjonspoeng. (Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler). Publiseringspoeng generer inntekter til institusjonen og ved mange høgskoler og universitet er det en forutsetning med poengproduksjon for å få FoU-tid i stillingen sin.

Jeg mener at vitenskapelig publisering er viktig, men jeg mener også at faglig formidling i ikke-poenggivende tidsskrift, seminarer og konferanser er vel så viktig i forhold til å være en bidragsyter til endring av praksis, særlig innenfor profesjonsutdanningene.

Jeg har i mange år holdt foredrag og skrevet populærvitenskapelige tekster fordi jeg synes det er viktig, og fordi jeg ønsker å bidra til å inspirere og motivere for endring og utvikling i barnehagen. Derfor frydes mitt faglige hjerte når jeg kommer over en bloggpost som dette hvor noen faktisk har funnet inspirasjon i det jeg har gjort.

Tilbakemeldinger er viktig for å vite at det en skaper setter noe i bevegelse. Dette gjelder alle typer uttrykk både vitenskapelige artikler, bøker, foredrag, kunstuttrykk, blogger og samtaler/dialoger.

Formidling er viktig for å endre, og det å endre er min motivasjon for å forske. Å være i dialog med praksisfeltet blir derfor en nødvendighet for (meg) å kunne forske.

 

 

Advertisements

PES-konferansen i Larvik 4. juni 2011

Omtale av mitt innlegg Kunstmøtet som estetisk opplevelse, erfaring og læring – om små barns møter med kunst av Merete Sørensen og Bennyé D. Austring, University College Sjælland

: http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/International/Rejsebrev_undervisere/Mette_Soerensen_og_Bennye_D._Austring__-_AEstetikkonference_Larvik_2011.pdf

Anne‐Hege Waterhouse viste og fortalte om, hvordan børns ’uspecialiserede’ brug af kroppen og sanseapparatet stimuleres og bibringer dem vigtig viden om verden. Hun demonstrerede bl.a. nogle træklodser i mange former og med huller og revner, som små børn elsker at udforske. På denne baggrund har hun opstillet en empirisk funderet model for børns interaktionsstrategier i relation til ethvert nyt objekt: Først undersøges det sanseligt, så forsøges det kategoriseret: Hvad er det? Dernæst afprøves det konstruktionsmæssigt: Hvad kan det? Endelig meningstilskrives objektet: Det er det, det kan det. Processen, der kan forløbe i cirkel flere gange, giver barnet lyst til eksperimenter og styrker dets kreativitet. Her burde LEGO være klar med en ansættelseskontrakt.

Kompetente spedbarn

Ny forskning viser at spedbarn er mer kompetente enn tidligere antatt. Fokus på spedbarn og småbarn i forskning viser at vi tidligere persiperer vår omverden komplekst og mer i tråd med større barn og voksnes måte å persipere omverden på. Babyer får forventninger tidligere. De relasjonerer seg til omverdenen gjennom erfaring med ulike fenomener.

Jeg skjønner ganske mye, jeg! Når barn er bare tre måneder er hjernen i stand til å skjønne korte setninger og kjenne dem igjen når de blir gjentatt.

Jeg tror at økt fokus på de minste i forskningen i frammtiden vil gi flere slike resultater.