Category: Forming

FUNN – bilder fra utstillingen – HiOA 10. mars – 25. april

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

5 dager til utstillingsåpning – «FUNN»

En utstilling med referanser til et fags historie. Utstillingen vises i Læringssenteret, Pilestredet 48, ved Høgskolen i Oslo og Akershus i perioden 10. Mars til 25. April. Åpning mandag 10. mars kl. 16.00

FUNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ann-Hege Lorvik Waterhouse

I perioden 10. mars til 25. april vises utstillingen «FUNN» utviklet av ansatte ved seksjon for forming kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning og institutt for grunnskole -og faglærerutdanning, ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Utstillingen er en form for historisk assemblage bestående av ulike funn fra faget. Funnene er satt inn i ulike historiske, faglige og kunstneriske settinger. Vårt mål er å gi noen innblikk i en rik faghistorie og aktualisere problemstillinger knyttet til fagets plass i dagens samfunn. I utstillingen presenteres 12 funn. Hvert funn er en personlig fortelling.   

Prosjektideen ble til under rydding på vår felles lager hvor vi fant ulike arbeider blant annet fra tidligere studenter ved gamle Sagene lærerskole. Dette var utprøvinger av ulike sømteknikker og masketeknikker. Vi fant gamle trådsneller, oppskrifter på plantefarging av garn, redskaper og bøker. Disse funnene satte i gang samtaler om verdier, holdninger, kunnskaper, tradisjon og fornying i faget. Videre har vi med oss bøker og læremateriell fra både Oslo lærerskole, Barnevernsakademiet og høgskolen i Oslo.

Forming, kunst og håndverk er et fag som har en sterk historisk forankring og som har spilt, og skal spille en vesentlig rolle i både i barnehage, grunnskole og lærerutdanning i fremtiden. Gjennom dette prosjektet ønsker seksjonen å rette betrakterens blikk inn mot fragmenter av en faghistorie som har stor personlig og faglig betydning samtidig som vi er opptatt av å se fremover mot et fag i en ny samtid. Hva tar vi med på veien videre? Hva har vi glemt? Hva har vi gjemt på, og hva vil vi finne på nytt?

Seksjonen består av følgende ansatte: Liv Grøteig, Cathrine Hansen, Nanna Paalgard Pape, Lise-Kari Berg, Samira Jamouchi, Jeanette Helleberg Dybvik, Trude Iversen, Tona Gulpinar, Bente Fønnebø, Anneke Von Der Fehr og Ann-Hege Lorvik Waterhouse.