Category: Barnehagelærerutdanning

Ny bok

Snart kommer boka Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen av Henriette Jæger og Mirjam Dahl Bergsland (red.) hvor jeg har et lite bidrag med tittelen Hva skal til for å være en kompetent barnehagelærer i fagområdet kunst, kultur og kreativitet? 

Alle barnehagelærerstudenter må i løpet av studiet skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis. Vekselvirkningen mellom disse to skal synliggjøres i bacheloroppgaven og forberede dem på yrkeslivet.Hensikten med boka Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen er å støtte studenten i dette arbeidet. Derfor berører boka ulike aspekter ved bacheloroppgaven, både studentens rolle som forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet for bachelorutdanningen og bacheloroppgaven, praktisk hjelp i arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning og vurdering. Boka retter også blikket mot hvilken kompetanse som vil være viktig i framtidens barnehage. LES MER

9788202431839

Advertisements