Kunstmuseum for barn

I Oslo har vi Barnekunstmuseet, på Vestfossen har de Sanselåven og i Bergen har de nå fått Kunstlab ved Bergen Kunstmuseum. Dette er tre ulike kunstinstitusjoner som forholder seg ulikt til barns møter med kunst.

For å starte med det siste som er Kunstlab ved Bergen Kunstmuseum, er dette et et nytt prosjekt som i følge dem selv er «Norges første kunstmuseum spesielt tilrettelagt for barn og unge!». Dette er en sannhet med modifikasjoner da Sanselåven var tidligere ute med kunstkonsepter spesielt utviklet for barn,  men de er nok det første «tradisjonelle» museet som også formidler andre typer utstillinger som har tatt et slikt grep. Kunstlab skal i følge museet være « være en engasjerende, involverende og utfordrende arena der barn og unge kan møte museets kunst ut fra sin egen horisont og erfaringsverden. I utstillingsrommene vil man oppleve utstillinger kuratert spesielt for barn. I sanse- og begrepslaboratoriet vil barn og voksne få utforske kunstvitenskapen gjennom lek med kunstens fysiske og konseptuelle premisser. Kunstlab vil også inneholde flotte skole- og familieverksteder og ulike temporære arenaer for formidling. Med Kunstlab ønsker vi at den yngste delen av vårt publikum skal få de beste forutsetninger for å bli eksperter på vår kunst- og kulturarv, og til kompetente og bevisste tolkere av de visuelle uttrykkene som tar en stadig større plass i offentligheten.»

Her skifter kubene farge ved berøring! Foto: Nina Skurtveit/NRK

Kunstlab vil ha skiftende utstillinger. Den første utstillingen har tittelen utstillingen som for tiden har tittel «Hvem er jeg?». Laboratoriet er bygget opp på en slik måte at barn kan lære om og erfare form, farge, perspektiv, balanse, illusjon og teknikker. Det er også rom for lek, film, lesing osv. Kunst-lab har også tegnerom.  Jeg har ennå ikke vært der, men er spent på å oppleve om Kunstlab gir rom for kunstmøter  mellom barn og kunst, eller om det bærer preg av å være et interaktivt leke og sanserom som tilbyr barn utvidede estetiske sansemuligheter.

Sanselåven på Vestfossen er som kunstarena laget spesielt for å skape sanselige kunstopplevelser for barn. I samarbeid med Kunsthallen Brandts i Danmark viser Sanselåven hvert år en sanseutstilling utviklet for barn. I følge de som driver Sanselåven vil en slik sanseutstilling «være med å stimulere den frie spontaniteten. Barnet kan ta på å sanse utstillingen med hele seg, og assosiere fritt ut i fra sitt indre. Hvis en voksen går foran barnet på en utstilling, og forteller hva de skal se, og bare øynene i sanseapparatet kan tas i bruk, har de liten mulighet til å assosiere fritt og bruke kreativiteten. Jeg ønsker at kulturen og kunsten skal inspirere barnet slik at hver enkelt kan få utvikle det genuine i seg selv. Barnet skal få røtter og vinger, og vi må i miljøet og relasjoner legge til rette for et skapende menneske.»

Min erfaring med Sanselåven er at dette er en type utstilling som vekker barns undring, som gir mulighet til å oppdage og utforske. Barn styrer i stor grad sin egen opplevelsesprosess uten at en voksen trenger å lede barn gjennom utstillingen. I utstillingen skapes «en ny verden , et eventyr» som innbyr til lek ulik dialog og handling. Dette er et kunstformidlingskonsept som i stor grad har fokus på barn sanslige opplevelse.

Barnekunstmuseet  ble etablert i 1986 av Stiftelsen Barnas, Historie, Kunst og Kultur. Filmkunstner Rafael Goldin (1920-1994) og hans kone, lege Alla Goldin (1938-2007). Museets hovedmålsettningen er » å fremme «barnas rettigheter» og i fremtiden fungere som et forskningssenter for barnas kunst, historie og kultur. Museet er en kilde til inspirasjon for både barn og voksne. Vår langsiktige misjon er å er å spre respekt og forståelse for verdien av barnas kunst og kultur og samtidig fremme barnas rettigheter. Retten til å kunne ha og bevare sin egen kultur, som ellers er et anerkjent prinsipp når man snakker om folkeslag eller andre befolkningsgrupper. I tillegg til den estetiske verdien bidrar museet gjennom barnekunsten å få bedre forståelse for barnas verdinormer og visjoner.

I museet vises barns kunstneriske arbeider fra hele verden. Barns arbeider er i fokus og museet er opptatt av at barns kunst er en del av vår felles kulturarv. Det er viktig å formidle barns kunstneriske uttrykk som en del av barns ytringer i et globalt samfunn. I museet finnes arbeider av høy kunstnerisk kvalitet. Med ulik kulturell fortåelse av skapende prosesser og hvordan barn kan uttrykke seg gjennom form oppstår det store variasjoner i uttrykkene. Museet har ofte prosjekter hvor barn skal skape noe ut fra et gitt tema. Jeg opplever at museet er en fiormidlingsarena for barn kunstneriske uttrykk i et flerkulturelt perspektiv.

Disse tre kunst og kulturinstitusjonene har ulike innganger til fenomenet barn og kunst. Kunstlab har hovedfokus på opplevelse, erfaring og læring, Sanselåven har fokus på kroppslige sanselige møter med kunst og Barnekunstmuset søker å formidle barns kunstneriske uttrykk. Jeg er ikke opptatt av å finne ut hva som er det «riktigste» konseptet, men søker å utforske bredden og jeg vil ha mer. Flere prosjekter, flere utstillingskonsepter og flere arenaer for barns egne kunstneriske uttrykk.


 

Advertisements

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s