1. lektorprosjekt

På denne siden vil jeg samle prosjekter jeg arbeider med i forbindelse med min 1. lektorstipendiatperiode. I perioden 2008-2013 har jeg 50% forskningistid i min stilling. Jeg er tilknyttet 1. lektorprogrammet ved PUS, Pedagogisk utviklingssenter ved Høgskolen i Oslo.

Overordnet arbeidstittel for min stipendperioden er «Kunst- og kulturformidling i barnehage». I denne perioden vil jeg arbeide med ulike prosjekter orientert mot å utvikle gode konsepter for kunst- og kulturformidling i barnehagen.

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen

Håndskulptur – sanseobjekter for de yngste

I materialenes verden

 

 

Advertisements